• ۰۳۱۳۶۴۱۱۳۶۰,۰۳۱۳۶۴۱۱۳۶۲
  • ۰۹۱۳۸۱۵۸۹۶۴
  • صبح ۸:۳۰ تا عصر ۱۸:۰۰

مطالب گروه ویزا آمریکا

اقامت بعد از تحصیل در آمریکا

اقامت بعد از تحصیل در آمریکا در تمام شرایط مسئله ای بسیار مهم بوده و امکان پذیر بودن و یا نبودن آن موجب انتخاب های بسیار مهمی در برهه های مختلف زندگی میگردد. ویزا آمریکا یکی از مهمترین ویزاها می باشد.

۱۳۹۶/۱۰/۰۵

۶۱۳

مهاجرت به امریکا به روش اشتغال ویزا آمریکا EB۳

مهاجرت به امریکا به روش اشتغال یا کار (ویزا آمریکا EB3) آسان ترین راه گرفتن گرین کارت امریکا و به عبارت دیگر ساده ترین روش مهاجرت به آمریکا میباشد.

۱۳۹۶/۱۰/۰۵

۳۶۱

ویزا آمریکا کاری

گرفتن ویزا آمریکا کاری در کشور آمریکا یکی از راه های ورود به این کشوراست .اگر فردی در کشور آمریکا از طرف شخص یا کمپانی استخدام گردد دولت آمریکا به وی ویزا آمریکا کاری می دهد.

۱۳۹۶/۱۰/۰۵

۳۹۰

اقامت آمریکا از طریق سرمایه گذاری و دریافت ویزا آمریکا

اقامت آمریکا از طریق سرمایه گذاری در سال ۱۹۹۰ کنگره آمریکا برنامه سرمایه گذاری EB-5 را جهت کنترل مهاجرتهای غیر قانونی به آمریکا و نیز جذب سرمایه های خارجی در ازای تولید نیروی کار تصویب کرد و صدور ویزا آمریکا EB-5 از همان سال شروع شد.

۱۳۹۶/۱۰/۰۵

۴۵۰

مهاجرت به آمریکا از طریق ازدواج و دریافت ویزا آمریکا

امروزه افراد زیادی هستند که قصد دارند زندگی مشترک خود را با افرادی در کشورهای دیگر شروع کنند. راه های زیادی برای مهاجرت وجود دارد یکی از این طرق ازدواج با تبعه خارجی میباشد و با ازدواج می توان ویزا آمریکا دریافت کرد.

۱۳۹۶/۱۰/۰۵

۳۹۳

تولد فرزند در آمریکا و دریافت ویزا آمریکا

یکی از راه هایی که بسیاری از افراد تاملی بر آن داشته اند اخذ اقامت یا تابعیت یک کشور به واسطه ی تولد فرزند نوزاد یا بچه دار شدن در آن کشور میباشد و استفاده از قانون خاک آن کشور، آمریکا نیز همین قانون را دارد و می توان دریافت ویزا آمریکا را دریافت کرد.

۱۳۹۶/۱۰/۰۵

۳۰۵

ویزا آمریکا توریستی

تعداد متقاضیان تحصیل در آمریکا، مهاجرت به امریکا و اخذ اقامت آمریکا (گرین کارت) و ویزا آمریکا در مقایسه با هر کشوری بالاترمی باشد. آمریکا اولین قدرت اقتصادی جهان است و با داشتن بزرگ ترین منابع طبیعی و صنایع پیشرفته به مقصدی مطلوب برای بسیاری از افراد مبدل شده است.

۱۳۹۶/۱۰/۰۵

۳۷۹