• ۰۳۱۳۶۴۱۱۳۶۰,۰۳۱۳۶۴۱۱۳۶۲
  • ۰۹۱۳۸۱۵۸۹۶۴
  • صبح ۸:۳۰ تا عصر ۱۸:۰۰

آب انبار بازیلیکا،آب انباری ۱۶۰۰ ساله در ترکیه

عضویت در خبرنامه