• ۰۳۱۳۶۴۱۱۳۶۰,۰۳۱۳۶۴۱۱۳۶۲
  • ۰۹۱۳۸۱۵۸۹۶۴
  • صبح ۸:۳۰ تا عصر ۱۸:۰۰

لیست ویزاها در گروه چین

گروه نوع ویزا قیمت اقامت (روز) اعتبار (روز) جزئیات / ثبت درخواست
چین تجاری چین نیمه فوری - M ۵۵۰ دلار ۳۰ روزه ۹۰ روزه مشاهده جزئیات خرید
چین تجاری چین فوری - M ۶۵۰ دلار ۳۰ روزه ۹۰ روزه مشاهده جزئیات خرید
چین گروهی حداقل ۵ نفر ( فوری ) ۱۲۵ دلار ۳۰ روزه طبق تاریخ پرواز مشاهده جزئیات خرید
چین تجاری چین عادی - M ۴۲۰ دلار ۳۰ روزه ۹۰ روزه مشاهده جزئیات خرید
چین توریستی - L فوری ۱۶۵ دلار ۳۰ روزه ۹۰ روزه مشاهده جزئیات خرید
چین تجاری مولتی ۱ ساله فوری ۲۳۵۰ دلار ۳۰ روزه ۳۶۰ روزه مشاهده جزئیات خرید
چین تجاری مولتی ۶ ماهه فوری ۱۸۵۰ دلار ۳۰ روزه ۱۸۰ روزه مشاهده جزئیات خرید
چین تجاری - DBL فوری ۵۵۰ دلار ۳۰ روزه ۶۰روزه مشاهده جزئیات خرید
چین توریستی - L عادی ۱۳۵ دلار ۳۰ روزه ۹۰ روزه مشاهده جزئیات خرید
چین گروهی حداقل ۵ نفر ( عادی ) ۱۰۵ دلار ۳۰ روزه طبق تاریخ پرواز مشاهده جزئیات خرید
عضویت در خبرنامه