• ۰۳۱۳۶۴۱۱۳۵۴,۰۳۱۳۶۴۱۱۳۵۶,۰۳۱۳۶۴۱۱۳۵۷,۰۳۱۳۶۴۱۱۳۵۸,۰۳۱۳۶۴۱۱۳۵۹,۰۳۱۳۶۴۱۱۳۶۰,۰۳۱۳۶۴۱۱۳۶۱,۰۳۱۳۶۴۱۱۳۶۲
  • اصفهان-چهارراه آپادانا-خیابان سجاد-جنب بانک تجارت۰۹۱۳۸۱۵۸۹۶۴
  • ۲۴

لیست ویزاها در گروه ویزا چین اصفهان

گروه نوع ویزا قیمت اقامت (روز) اعتبار (روز) جزئیات / ثبت درخواست
ویزا چین اصفهان تجاری چین نیمه فوری - M ۵۵۰ دلار ۳۰ روزه ۹۰ روزه مشاهده جزئیات خرید
ویزا چین اصفهان تجاری چین فوری - M ۶۵۰ دلار ۳۰ روزه ۹۰ روزه مشاهده جزئیات خرید
ویزا چین اصفهان گروهی حداقل ۵ نفر ( فوری ) ۱۲۵ دلار ۳۰ روزه طبق تاریخ پرواز مشاهده جزئیات خرید
ویزا چین اصفهان تجاری چین عادی - M ۴۲۰ دلار ۳۰ روزه ۹۰ روزه مشاهده جزئیات خرید
ویزا چین اصفهان توریستی - L فوری ۱۶۵ دلار ۳۰ روزه ۹۰ روزه مشاهده جزئیات خرید
ویزا چین اصفهان تجاری مولتی ۱ ساله فوری ۲۳۵۰ دلار ۳۰ روزه ۳۶۰ روزه مشاهده جزئیات خرید
ویزا چین اصفهان تجاری مولتی ۶ ماهه فوری ۱۸۵۰ دلار ۳۰ روزه ۱۸۰ روزه مشاهده جزئیات خرید
ویزا چین اصفهان تجاری - DBL فوری ۵۵۰ دلار ۳۰ روزه ۶۰روزه مشاهده جزئیات خرید
ویزا چین اصفهان توریستی - L عادی ۱۳۵ دلار ۳۰ روزه ۹۰ روزه مشاهده جزئیات خرید
ویزا چین اصفهان گروهی حداقل ۵ نفر ( عادی ) ۱۰۵ دلار ۳۰ روزه طبق تاریخ پرواز مشاهده جزئیات خرید
عضویت در خبرنامه