• ۰۳۱۳۶۴۱۱۳۶۰,۰۳۱۳۶۴۱۱۳۶۲
  • ۰۹۱۳۸۱۵۸۹۶۴
  • صبح ۸:۳۰ تا عصر ۱۸:۰۰

لیست ویزاها در گروه دبی

گروه نوع ویزا قیمت اقامت (روز) اعتبار (روز) جزئیات / ثبت درخواست
دبی توریستی یکماهه مولتی دبی ۱۰۱۰ درهم ۱۴روزه ۶۰روزه مشاهده جزئیات خرید
دبی توریستی دبی ویژه اتباع خارجی ۴۵۰ درهم ۱۴روزه ۶۰روزه مشاهده جزئیات خرید
دبی توریستی مولتی ۳ ماهه ۲۱۹۰ درهم ۱۴روزه ۶۰روزه مشاهده جزئیات خرید
دبی توریستی ۳ ماهه ۱۱۹۰ درهم ۹۰روزه ۶۰روزه مشاهده جزئیات خرید
دبی توریستی یکماهه ۳۴۰ درهم ۳۰ روزه ۶۰روزه مشاهده جزئیات خرید
دبی توریستی ۱۴ روزه عادی ۳۰۰ درهم ۱۴روزه ۶۰روزه مشاهده جزئیات خرید
عضویت در خبرنامه