• ۰۳۱۳۶۴۱۱۳۶۰
  • 09138158964
  • صبح ۸:۳۰ تا عصر ۱۸:۰۰

چین

نوع ویزا : تجاری مولتی 1 ساله فوری

گروه: چین

قیمت : ۲۳۵۰ دلار

مدت اقامت : ۳۰ روزه

مدت اعتبار : ۳۶۰ روزه

مدت اخذ ویزا : ۱۰ روز کاری


خرید این ویزا