• ۰۳۱۳۶۴۱۱۳۶۰
  • 09138158964
  • صبح ۸:۳۰ تا عصر ۱۸:۰۰

چین

نوع ویزا : تجاری چین عادی - M

گروه: چین

قیمت : ۴۲۰ دلار

مدت اقامت : ۳۰ روزه

مدت اعتبار : ۹۰ روزه

مدت اخذ ویزا : ۳۰ روز کاری


خرید این ویزا