• ۰۳۱۳۶۴۱۱۳۶۰
  • 09138158964
  • صبح ۸:۳۰ تا عصر ۱۸:۰۰

چین

نوع ویزا : تجاری چین فوری - M

گروه: چین

قیمت : ۶۵۰ دلار

مدت اقامت : ۳۰ روزه

مدت اعتبار : ۹۰ روزه

مدت اخذ ویزا : ۱۲ روز کاری


خرید این ویزا