• ۰۳۱۳۶۴۱۱۳۶۰
  • 09138158964
  • صبح ۸:۳۰ تا عصر ۱۸:۰۰

چین

نوع ویزا : توریستی - L فوری

گروه: چین

قیمت : ۱۶۵ دلار

مدت اقامت : ۳۰ روزه

مدت اعتبار : ۹۰ روزه

مدت اخذ ویزا : ۴ روز کاری


خرید این ویزا