• ۰۳۱۳۶۴۱۱۳۶۰
  • 09138158964
  • صبح ۸:۳۰ تا عصر ۱۸:۰۰

لیست تورها در گروه تورهای نمایشگاهی

تور نمایشگاه IAA

بازدید از نمایشگاه خودرو

مدت تور : ۹ روزه

شروع قیمت از : ۲۹,۹۰۰,۰۰۰ ریال + ۱۹۹۰ یورو

تور نمایشگاه ESCRS

بازدید از نمایشگاه چشم پزشکی

مدت تور : ۱۳ روزه

شروع قیمت از : ۲۹,۹۰۰,۰۰۰ ریال + ۲۵۹۰ یورو

تور نمایشگاه EANM

بازدید از نمایشگاه پزشکی هسته ای

مدت تور : ۱۲ روزه

شروع قیمت از : ۲۹,۹۰۰,۰۰۰ ریال + ۱۷۹۰ یورو

تور نمایشگاه CPHI

بازدید از نمایشگاه صنایع دارویی

مدت تور : ۱۲ روزه

شروع قیمت از : ۱۹,۹۰۰,۰۰۰ ریال + ۲۴۹۰ یورو

تور نمایشگاه IPEX

بازدید از نمایشگاه چاپ

مدت تور : ۸ روزه

شروع قیمت از : ۲۹,۹۰۰,۰۰۰ ریال + ۱۹۹۰ پوند

تور نمایشگاه ANUGA

بازدید از نمایشگاه صنایع غذایی

مدت تور : ۹ روزه

شروع قیمت از : ۱۹,۹۰۰,۰۰۰ ریال + ۲۱۹۰ یورو