• ۰۳۱۳۶۴۱۱۳۶۰
  • 09138158964
  • صبح ۸:۳۰ تا عصر ۱۸:۰۰

لیست تورها در قاره استرالیا اقیانوسیه

تور دور استرالیا (ویژه نوروز۹۸)

سفر با ورود به ملبورن و لذت دیدار از بندر ملبورن و ساختمان قدیمی گمرک آغاز می شود. در بریزبین بازدید از باغ وحش جهت دیدن حیوانات ویژه استرالیا را از دست ندهید و در ادامه به سیدنی می رسید، شهری که ترک آن بدون قدم زدن در بندر دارلینگ و بازدید از ساختمان اپرای سیدنی و اسکله مدور امکان پذیر نیست . در آخ ...

مدت تور : ۱۳ روزه

شروع قیمت از : ۵۷,۹۰۰,۰۰۰ ریال + ۴۳۹۰دلار آمریکا

تور استرالیا (ویژه نوروز۹۷)

سفر با ورود به ملبورن و لذت دیدار از بندر ملبورن و ساختمان قدیمی گمرک آغاز می شود. در بریزبین بازدید از باغ وحش جهت دیدن حیوانات ویژه استرالیا را از دست ندهید و در ادامه به سیدنی می رسید، شهری که ترک آن بدون قدم زدن در بندر دارلینگ و بازدید از ساختمان اپرای سیدنی و اسکله مدور امکان پذیر نیست . در آخ ...

مدت تور : ۱۴ روزه

شروع قیمت از : ۵۷,۹۰۰,۰۰۰ ریال + ۴۳۹۰ دلار

تور استرالیا

سفر با ورود به ملبورن و لذت دیدار از بندر ملبورن و ساختمان قدیمی گمرک آغاز می شود. در بریزبین بازدید از باغ وحش جهت دیدن حیوانات ویژه استرالیا را از دست ندهید و در ادامه به سیدنی می رسید، شهری که ترک آن بدون قدم زدن در بندر دارلینگ و بازدید از ساختمان اپرای سیدنی و اسکله مدور امکان پذیر نیست . در آخ ...

مدت تور : ۱۴ روزه

شروع قیمت از : ۵۷,۹۰۰,۰۰۰ ریال + ۴۳۹۰ دلار