• ۰۳۱۳۶۴۱۱۳۶۰,۰۳۱۳۶۴۱۱۳۶۲
  • ۰۹۱۳۸۱۵۸۹۶۴
  • صبح ۸:۳۰ تا عصر ۱۸:۰۰

کاخ کرملین، کاخ کرملین بزرگ‌‌ترین کاخ سلطنتی روسیه

عضویت در خبرنامه