• ۰۳۱۳۶۴۱۱۳۶۰,۰۳۱۳۶۴۱۱۳۶۲
  • ۰۹۱۳۸۱۵۸۹۶۴
  • صبح ۸:۳۰ تا عصر ۱۸:۰۰

نمایی از عبور یک هواپیمای مسافربری لوفت هانزا در آلمان از مقابل ماه

عضویت در خبرنامه