• ۰۳۱۳۶۴۱۱۳۶۰,۰۳۱۳۶۴۱۱۳۶۲
  • ۰۹۱۳۸۱۵۸۹۶۴
  • صبح ۸:۳۰ تا عصر ۱۸:۰۰

آیا مشکلات پزشکی باعث ممنوعیت ورود به کانادا میشود؟

عضویت در خبرنامه